вторник, януари 29, 2008

Курваляв народ

Та думам ти - от завчера ме удари маката, дека учените ора и викат носталгия. Вратам се я кат муа без глава и се чуда и маа - шо, шо да стора та белким ми помине? По едно време си викам - ей Симе, прост си беше - прост ке си останеш! И си думам сам - е па ти не го знайш филмот за Танас? Тогаш отвракям - е па знам го бре! И ми стана мака, оти сам не можах да се сетам за него, ама разгеле. После се послушах на мадрите си думи и си го найдох у Инетернет тоа филм. Изчеках малце за да си седна на гъзот и да не ме боли веке раката и рамото па се зазяпах како викат старите ора - как теле зяпа железница! И гледам брате, гледам па рева и се смеям на нашио народ со неговите маймунджелъци!

Та таква била историята - една чета га издали на турската власт и фрет без двама ги изтепали. Единиот от них бил воеводата и он ойдел у селото дека било близо па фанал ги разпитва - кажейте кой га издаде моята чета?!? Иначе сатър!!! И се откри - една гювендия кажала на бейот!

Викам си - ей, курваляв народ сме!

Каква била работата? Значи наште гювендии оти немало мъже одили при турците да се ... таковат. И се зело решение - сите моми и сами жени да се омажат, за да не се издават народинте дела на турците. Арно са го решили, ама оно гювендиите, още леки жени сакат мъж, не дете или дедо.

И докат гледах се сетих за нещо. Едно време нашта библиотекарка Милка думаше така - "сакам маж со пари и со курец"! Не знам са дали е найдела, ама бая години се проби зимаше от мажете. Сигурно я курец, я пари си немаха. Покрай тех и Милка си немаше. Е хе хе.

Та викам си - а-а-а не ни е у жените проблемацията, не и у мажете! Една жена ако си има дома оной, що и требе и най-вече - колкото и требе - нивгаш нема да оди по чуждо. Ама и за нас мажете е така - ако она нинава се що ни требе, нема гледаме гювендиите. Ъхъм!

Та сопрех филмо и си рекох - ей Симе я оди сваляй гащите, оти курваляв народ ке стане. Да знайш!